Vi lager og håndterer data til din maskinstyring

Om ditt firma ønsker støtte i forbindelse med dataflyten i deres prosjekter, tar vi på oss rollen som bindeledd mellom prosjekterende og utførende, herunder administrasjon av all dataflyt før, under og etter endt prosjekt.

Vi påtar oss kontroll av mottatte data fra konsulent, og sikrer at det er data som kan brukes, fører dialog med konsulenten og sørger for at entreprenøren får de dataene som er best mulig, for å utføre sine prosjekter effektivt.

Vi hjelper din bedrift med å sette opp maskinstyringsdataene optimalt. På denne måten blir føreren mer effektiv i både produksjon, og ved dokumentasjon av jobbene sine. Dette gir en mer lønnsom bruk av maskinen, og et best mulig grunnlag for blant annet målebrev og a-nota.

NCGeo AS kan hjelpe deg med det meste

 • FKB/NVDB
 • SOSI/GML
 • Kumkort
 • Dokumentasjon av VA- og kabelgrøfter
 • Geometriske kontroller
 • As-built-data og tegninger
 • Estimere mengder i forprosjekt
 • Massebalanse
 • Byggegroper
 • Veger
 • Utomhus
 • Næring- og boligtomter
 • Kontraktoppfølging
 • Maskinstyringsdata
 • Stikningsdata
 • Massebergning


Direkte telefonnummer: 922 09 820

Mail: data@ncgeo.no

Gå til våre tjenester her.