Vi lager og håndterer data til din maskinstyring

Vi tar på oss rollen som bindeledd mellom prosjekterende og utførende, herunder administrasjon av all dataflyt før, under og etter endt prosjekt.

Vi påtar oss kontroll av mottatte data fra konsulent, og sikrer at det er data som kan brukes, fører dialog med konsulenten og sørger for at entreprenøren får de dataene som er best mulig, for å utføre sine prosjekter effektivt.

Vi setter opp maskinstyringsdataene slik at maskinfører har et så godt verktøy som mulig. På denne måten blir føreren mer effektiv i både produksjon og ved dokumentasjon av jobbene sine. Dette gir en mer lønnsom bruk av maskinen, og et optimalt grunnlag for blant annet målebrev og a-nota.

Direkte telefonnummer: 922 09 820

Mail: data@norsecraftgeo.no

Norsecraft geo konsulent maskinstyringsdata Topcon