Programvare

Topcon Sitelink3D V2 maskinstyring dataflyt support

Sitelink3D V2

Sitelink3D V2 fra Topcon er en web-basert tjeneste. Denne tjenesten gir prosjektledere, stikkere og andre som trenger det, en samling verktøy for å effektivt styre, overvåke og støtte sine prosjekter. Tjenesten er en sikker skybasert plattform som gir den som bruker det muligheten til å gi alle maskiner på anlegget synkroniserte data i sanntid. Plattformen har ingen fast lisenskostnad. Den baserer seg på et pay-by-day system, Topcon Service Points. Først når en maskin kobler seg opp mot et aktivt prosjekt påløper kostnad. Du kan lese mer om Topcon Service Points her.

Inneholder

Autosynk av prosjekt data til maskiner
Autosynk av innmålings data (As-built) fra maskiner
Alle maskintyper på samme plattform
Forbruksbasert betaling og ingen abonnement
Fjernsupport av maskiner
Enkel oppkobling av maskiner til Site/prosjekt
Rapporter i CSV format
Revisjonshistorikk opplastede data
Blobal Supportdesk som opsjon, pay-by-day
Digital lasslister for massetransport (Topcon Haul)
As-built data registreres løpende
Kontinuerlig As-Built data for komprimering og utlasting
Integrasjon med Gemini Connected og Infrakit
Data og maskiner vises i et Globe basert 3D-kart.