Topcon maskinstyring

Topcon leverer maskinstyring til både anleggs- og asfaltvals!

Vi kan også levere integrerte systemer til enkelte typer vals.

Anleggsvals C53

Har du en anleggsvals, og ønsker å jobbe mer effektivt? Vi kan levere maskinstyring til den.

Med Topcon maskinstyring øker både effektiviteten og kvaliteten på jobben. Det skjer gjennom dokumentasjon av overfarter og komprimering, direkte i skjermen. På denne måten har du kontroll på kvaliteten på utført arbeid. Du unngår overkomprimering og nedknusing, vil dermed spare tid og penger. Blindtester har vist at komprimering uten GPS kan gi mellom 50 og 70 % overkomprimering.

Med det som kanskje er det enkleste brukergrensesnittet på markedet i dag, og sin store fleksibilitet, vil ditt firma raskt dra nytte av Topcon maskinstyring! Ved enkelt å kunne slå av eller på informasjon i skjermen, og hente inn forskjellige lag med informasjon, vil enhver fører til enhver tid ha riktig mengde og type informasjon i skjermen. Systemet leser LandXML overflatefiler.

Ved å bruke Topcon GPS maskinstyring vil du kunne jobbe mer effektivt, oppnå både økonomiske og miljømessige fordeler, samtidig som du ivaretar god HMS gjennom varsel av farlige områder i skjermen.

Ta kontakt med oss, og ta det neste steget inn i framtiden!

  • Effektivitet sparer tid, materiale, drivstoff, penger og slitasje
  • Verdens enkleste brukergrensesnitt
  • Lyssterk og brukervennlig touchskjerm
  • Komprimer raskt og riktig første gang
  • Øk sikkerhet gjennom å unngå manuelle kontroller

Asfaltvals Topcon C53

Har du en asfaltvals, og ønsker å jobbe mer effektivt? Da kan vi levere maskinstyring til den.

Topcon maskinstyring øker både effektiviteten og kvaliteten på jobben, gjennom dokumentasjon av både temperatur i massene, og med responsmålinger direkte i skjermen. På denne måten vet du at asfalten har riktig temperatur når du komprimerer, og når du har komprimert til riktig nivå.

Fordi Topcon vil gjøre arbeidshverdagen så enkel som mulig for maskinføreren, har de laget det som kanskje er det enkleste brukergrensesnittet på markedet i dag. Og med systemets store fleksibilitet, vil ditt firma raskt dra nytte av Topcon maskinstyring! Ved enkelt å kunne slå av eller på informasjon i skjermen, og hente inn nødvendig informasjon, vil enhver fører til enhver tid ha riktig mengde og type informasjon i skjermen. Systemet leser LandXML overflatefiler.

Ved å bruke Topcon GPS maskinstyring vil du kunne jobbe mer effektivt, oppnå både økonomiske og miljømessige fordeler, samtidig som du ivaretar god HMS gjennom varsel av farlige områder i skjermen.

Ta kontakt med oss, og ta det neste steget inn i framtiden!

  • Effektivitet sparer tid, materiale, drivstoff, penger og slitasje
  • Verdens enkleste brukergrensesnitt
  • Lyssterk og brukervennlig touchskjerm
  • Komprimer raskt og riktig første gang
  • Øk sikkerhet gjennom å unngå manuelle kontroller

Klikk her for å lese om det på Topcon sine sider